Ludność Indii przekroczyła 1,3 miliarda, a liczba ta stale rośnie. Rosnąca populacja i szybkie uprzemysłowienie w tym kraju przyczyniają się do poważnych zagrożeń dla zdrowia Hindusów, z czym trzeba będzie się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Zagrożenie dla zdrowia w Indiach powoduje niska jakość powietrza. Jest wymieniana jako główny czynnik wysokiego wskaźnika przedwczesnych zgonów w Indiach oraz innych problemów zdrowotnych. Jednak mieszkańcy Indii zaczynają podejmować kroki w celu rozwiązania tego problemu, a spółka LG jest gotowa, aby poprawić jakość powietrza w domach oferując oczyszczacz powietrza PuriCare.

Prawdziwy problem

Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przyczynia się do wielu poważnych chorób, w tym chorób serca, chorób płuc, ryzyka udaru i raka płuc. Jednak istnieje stosunkowo niewiele badań na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w Indiach i szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na ludność Indii. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrost liczby zgonów z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podczas gdy zdrowie Hindusów jest najważniejsze, pojawiają się również poważne problemy ekonomiczne, które narastają w wyniku nieobecności w pracy i wyższych kosztów opieki społecznej. W latach 1990-2015 odnotowano 67% wzrost „zgonów związanych z narażeniem na ozon” w Indiach, który jest znacznie wyższy niż w większości krajów na świecie. Bank Światowy stwierdził w badaniu w 2013 r., że zanieczyszczenie powietrza może odpowiadać za utratę 8% PKB Indii. Te szkodliwe skutki dla zdrowia i gospodarki Indii przynoszą poważne straty wśród Hindusów, ale rząd potrzebuje jeszcze dużo czasu, aby przyjąć do wiadomości i podjąć kroki w celu poprawy sytuacji.

Liczba zgonów z powodu POChP wciąż rośnie w Indiach (Źródło: Raport ws. jakości powietrza na świecie)