Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator jest stosowany w systemach wentylacyjnych, dzięki którym możliwa jest rekuperacja (odzysk) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku.

Rekuperacja umożliwia zmniejszenie nawet do 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku, a następnie jest nawiewane do pomieszczeń mieszkalnych.