Zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji konsument traci gwarancję na system klimatyzacji m.in. w momencie, gdy samodzielnie dokona przeróbki lub zmiany oryginalnej instalacji lub gdy moc chłodnicza urządzenia jest zbyt mała do pomieszczenia i warunków eksploatacyjnych. Wówczas to wszelkie naprawy oraz serwisowanie są odpłatne według cennika autoryzowanej firmy serwisowej.