• czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
  • czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
  • sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym,
  • sprawdzenie szczelności układu – strona ssąca i tłoczna,
  • pomiar ciśnień czynnika chłodniczego,
  • pomiar sprawności elektrycznej,
  • pomiar wydajności chłodniczej,
  • sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności,
  • sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
  • sprawdzenie działania urządzeń sterujących;