Różnica między konwencjonalnymi urządzeniami, zwanymi również on/off, a technologią inwerterową polega na możliwości płynnej regulacji pracy sprężarki i dostosowaniu jej do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą lub grzewczą. Unika się w ten sposób bardzo energochłonnej pracy urządzeń o stałym wydatku, polegającej na ciągłym załączaniu i wyłączaniu się sprężarek. Taki rodzaj pracy nie zapewnia tak dobrego komfortu, jak technologia inwerterowa i jednocześnie negatywnie wpływa na żywotność sprężarek. Praca urządzeń inwerterowych jest cichsza. Można stosować większe odległości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Technologia inwerterowa umożliwia schłodzenie pomieszczenia do żądanej temperatury w bardzo krótkim czasie i utrzymanie jej na stałym poziomie.