Zasadniczo układy Multi Split firmy LG dzielimy na systemy wielorurowe (Multi piping), w których agregat posiada odpowiednio 2, 3, 4 lub 5 par króćców podłączeniowych oraz systemy z dystrybutorami (Multi Fdx), gdzie rozdział czynnika na dane jednostki rezalizowany jest ze skrzynek rozdzielczych. W tych pierwszych, ilość podłączonych jednostek uwarunkowana jest ilością par króćców, natomiast w układach z dystrybutorami maksymalna ilość jednostek to dla FM49AH – 7, FM49AH – 8 i FM57AH – 9 jednostek wewnętrznych. Oczywiście istotną wartością jest moc danych jednostek i możliwości ich przewymiarowania. Tak więc doboru ilości jednostek odpowiedniej mocy dokonujemy, bazując na Tabelach Konfiguracji zawartych w katalogu produktowym.