Jest to system, zapewniający ciągłą pracę jednostek wewnętrznych w trybie grzania. To znaczy, że podczas pracy każdej jednostki zewnętrznej w trybie grzania dochodzi do efektu oszronienia wymiennika, co za sobą niesie, raz na kilka cykli, wyłączenie jednostek wewnętrznych w celu dokonania procesu odszronienia wymiennika jednostki zewnętrznej. Taki system pozwala nam na pominięcie tego zjawiska, zapewniając ciągłe grzanie (działanie jednostek wewnętrznych bez przerw).