Klimatyzacja precyzyjna jest to system dający możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Systemy takie stosuje się przede wszystkim w serwerowniach, centralach telefonicznych lub innych pomieszczenia, w których znajdują się czułe urządzenia techniczne.

Systemy klimatyzacji precyzyjnej z dokładnością co do jednego stopnia regulują temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu. Od klimatyzacji precyzyjnej wymagana jest praca przez cały rok, 24 godziny na dobę. Warunek ten determinuje wymagania co do temperatur zewnętrznych o wartościach granicznych od -25ºC do ponad 35°C.