Systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne czy też grzewcze z sektora HVAC mogą zużywać duże ilości energii budynku, w którym zostały zainstalowane. Według ekspertów, takie systemy są w stanie wykorzystać nawet do 65 proc. zapotrzebowania energetycznego budynków. Dlatego też w ostatnich latach rośnie przede wszystkim zainteresowanie rozwiązaniami zmiennoprzepływowymi, które pomagają w zmniejszeniu zużycia energii oraz poprawiają wydajność systemów HVAC.

 

Stały przepływ

System stałoprzepływowy to rozwiązanie, gdzie źródłem chłodu w instalacji może być na przykład agregat chłodniczy, a przepływ wody w systemie jest wynikiem pracy ze stałą prędkością obrotową pompy. Takie urządzenie może być zarówno elementem modułu hydraulicznego jednostki chłodniczej, jak i może się znajdować poza agregatem chłodniczym. Takie urządzenia posiadają trójdrogowe zawory regulacyjne, które mogą kierować przepływ cieczy, w zależności od potrzeb na moc chłodniczą, raz na wymiennik chłodzenia, innym razem z kolei na obejście wymiennika.
 

Zmienny przepływ

System zmiennoprzepływowy w obiegu pierwotnym wody lodowej miał swoją światową premierę w 1990 roku. Rozwiązanie to stało się alternatywą dla powszechnie wykorzystywanych systemów ze stałym przepływem w obiegu pierwotnym, a także dla rozwiązań ze zmiennym przepływem w obiegu wtórnym.
 
Rozwiązania zmiennoprzepływowe to systemy, w których pompa zmiennego wydatku znajduje się w instalacji łączącej agregat oraz odbiornik chłodu, który jest wyposażony w dwudrogowe zawory regulacyjne. Rozwiązania zmiennoprzepływowe podlegają ograniczeniom wynikającym z utrzymania minimalnego przepływu agregatu chłodniczego przez parowacz.
 
W zasadzie można powiedzieć, że system zmiennoprzepływowy jest podobny do rozwiązania opartego na stałym przepływie przez parownik oraz zmiennego przepływu w obwodzie dystrybucyjnym, znanego również jako system „rozdzielny”. System rozdzielony oparty jest na stałym przepływie wody przez każdy z parowników oraz zmienny przepływ wody przez każdą z wężownic chłodniczych.
 
System zmiennoprzepływowy generuje znacznie niższe koszty inwestycyjne (np.: brak pompy w obiegu wtórnym, brak konieczności przełączania agregatów, mniejsza ilość połączeń hydraulicznych oraz elektrycznych czy też mniejsza przestrzeń montażowa) oraz eksploatacyjne (np.: pompy o regulowanej prędkości obrotowej, wydajna praca agregatu chłodniczego nawet przy zmiennym obciążeniu) w porównaniu z systemem ze stałym przepływem w obiegu pierwotnym.
 

System mieszany

Istnieją również rozwiązania mieszane, w których rozgraniczone zostały źródła chłodu od odbiorników chłodu. Elementem rozgraniczającym w takich systemach może być zbiornik buforowy w układzie sprzęgła hydraulicznego, a także wymiennik pośredniczący lub przewód obejściowy. W systemach mieszanych w obiegu agregatu najczęściej stosowana jest pompa stałego wydatku, natomiast w obiegu odbiorników chłodu wykorzystuje się pompę zmiennego wydatku.