Klimatyzacja to proces, podczas którego poddajemy obróbce powietrze z najbliższego otoczenia i nadajemy mu odpowiednie parametry. Głównym jej celem jest doprowadzenie i utrzymanie czystości powietrza na poziomie nie przekraczającym najwyższej dopuszczalnej kondensacji substancji takich, jak: stężenie pyłowe, gazowe czy biologiczne. Zadaniem klimatyzacji jest również zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia, w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości (według PN-78/B-03421).

Głównym zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego człowiekowi przebywającemu w pomieszczeniu. Jednak z reguły użytkownik instalacji klimatyzacyjnej przywiązuje największą wagę do właściwości chłodniczych i grzewczych, spychając na drugi plan możliwości usuwania mikro zanieczyszczeń z powietrza, co z kolei ma duży wpływ na jego zdrowie i samopoczucie.

Z badań prowadzonych od wielu lat przez zespoły naukowców i lekarzy z całego świata wynika, że najczęstszą przyczyną problemów zdrowotnych człowieka są czynniki obce znajdujące się w jego bezpośrednim środowisku.

Przeciętny człowiek spędza we wnętrzach budynków (dom, stanowisko pracy, środki transportu) około 90% całego swojego czasu. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powietrze znajdujące się we wnętrzach budynków jest od 4 do 10 razy bardziej szkodliwe niż to, którym oddychamy na zewnątrz. Wynika z tego, że ogromna ilość związków organicznych i nieorganicznych występujących w powietrzu wewnętrznym jest wyższa niż w powietrzu zewnętrznym.

Powietrze wewnętrzne stanowi dynamiczny mikroklimat, który kształtowany jest m.in. przez czynniki takie, jak:

wentylacja budynku,
• temperatura pomieszczenia,
• wilgotność względna pomieszczenia,
• fluktuacja emisji zanieczyszczeń ze źródeł endogennych,
• stan powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku;

Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego podzielić można na:

• zanieczyszczenia fizyczne (Tabela 1),
• zanieczyszczenia chemiczne (Tabela 2),
• zanieczyszczenia biologiczne (Tabela 3);

W celu poprawienia jakości powietrza można stosować najwyższej jakości systemy klimatyzacji, które zapewnią optymalną jakość powietrza wewnętrznego, zarówno pod kątem odpowiedniej temperatury, wilgotności względnej, jak i jego czystości. Doskonałym systemem oczyszczania powietrza dysponują urządzenia LG Electronics. System NEO-Plasma wyposażony jest w 7 filtrów, w których przepływające powietrze przechodzi 6-etapowy proces filtracji.

1. Filtr wstępnyfiltr o właściwościach antybakteryjnych wyłapuje i usuwa duże cząstki kurzu, pleśni.
2. Filtr węglowy Nanofiltr o rozmiarze nano wychwytuje z powietrza cząsteczki zapachowe neutralizując nieprzyjemny zapach pozostawiając świeżą atmosferę w  pomieszczeniu.
3. Filtr plazmowy – system plazmowy LG usuwa z otoczenia mikroskopijnej wielkości zanieczyszczenia, kurz, oraz szkodliwe dla zdrowia roztocza, pyłki i sierść zwierząt domowych niwelując w ten sposób do minimum ryzyko wystąpienia objawów alergicznych takich, jak na przykład astma.
4. Potrójny filtr – minimalizuje działanie związków organicznych znajdujących się w powietrzu (np. formaldehydu) oraz likwiduje z otoczenia nieprzyjemne zapachy. Na tym etapie uzdatniania, powietrze przechodzi przez trzy filtry:
filtr czerwony – usuwa między innymi dym papierosowy, intensywny zapach żywności,
filtr czarny – neutralizuje obecność związków organicznych,
filtr niebieski – likwiduje zapach wszelkich substancji chemicznych, np. świeżej farby;
5. Filtr alergiczny –  filtr wzbogacony apatytem, enzymami neutralizującymi alergeny oraz organicznymi i nieorganicznymi związkami chemicznymi, skutecznie usuwa wszelkie czynniki alergenne.
6. Filtr Nano Bio Fusion – rozkłada i eliminuje komórki bakterii i alergeny z powietrza.


Klimatyzatory pokojowe LG wyposażone są dodatkowo w Jonizatory, których zadaniem jest skuteczne sterylizowanie powietrza. Jonizatory LG posiadają 2 miliony spolaryzowanych jonów, bezustannie gotowych do pracy. Wiązania polaryzacyjne cząsteczek H2O generują w powietrzu skupiska jonów, które okalają szkodliwe mikroorganizmy, typu wirusy czy bakterie. Jonizator inicjuje reakcję chemiczną, w wyniku której powstają rodniki OH zwalczające niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka czynniki, wchodząc z nimi w reakcję.

Efektem działania rodników OH jest przekształcenie szkodliwych substancji w cząsteczki H2O, co pozwala na zachowanie zdrowego i świeżego powietrza wewnętrznego.
Klimatyzację LG Electronics doceniły takie instytucje, jak fundacja BAF (British Allergy Foundation) oraz organizacja Allergy UK, za wdrażanie produktów zapewniających zdrowy i komfortowy mikroklimat w pomieszczeniach oraz mających duży wpływ na znaczną redukcję czynników wywołujących alergię.

 

 

Karol Fornalczyk