Nowa strategia europejska odnośnie ogrzewania i chłodzenia w budynkach i przemyśle (EU Heating and Cooling Strategy) to pierwsza do tej pory taka inicjatywa europejska.

Dokument „EU Heating and Cooling Strategy”  przygotowany przez Komisję Europejską ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej budynków, szczególnie tych nowo budowanych, oraz położenie głównego nacisku na termomodernizację obiektów już istniejących. Według ostatnich danych, ogrzewanie i klimatyzacja w budynkach pochłania obecnie prawie 50 proc. całej energii pobieranej w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Ponad 45 proc. energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia zużywane jest w budownictwie mieszkaniowym, 37 proc. w przemyśle, a 18 proc. w sektorze usług.

Energia zużywana przez budynek, to:

 

 

  • energia wbudowana – energia skumulowana w budynku w czasie jego budowy w postaci energii zużytej do produkcji materiałów, transportu, procesów konstrukcyjnych oraz energii niezbędnej do przeprowadzenia remontów i konserwacji,
  • energia eksploatacyjna – energia zużywana w czasie użytkowania ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia,
  • energia przetworzona – energia niezbędna w procesie rozbiórki obiektu i zagospodarowania odpadów po nim.

Podstawowym celem UE na najbliższe lata jest posiadanie pewnego, konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Na lata 2020, 2030 i 2050 UE wyznaczyła sobie szereg istotnych celów odnośnie energii oraz klimatu. Między innymi do 2020 r. emisje gazów cieplarnianych powinny zostać zmniejszone o 20 pro. w porównaniu z poziomem z 1990 r., natomiast efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.

Cele na 2030 r. to m.in. ograniczenie emisji CO2 o 40 proc. oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 27-33 proc. Dodatkowo UE zobowiązała się do 2050 r. zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Źródło:
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego