Stowarzyszenie EUROVENT (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Klimatyzacyjnych i Chłodniczych) powstało w 1958 roku, jako reprezentant europejskiego przemysłu chłodniczego, wentylacyjnego oraz ciepłowniczego, a także zrzeszeń handlu i usług zarówno z krajów europejskich, jak i z całego świata.

Program certyfikacji EUROVENT

Założona w 1993 roku organizacja EUROVENT Certification oferuje projektantom HVACR, architektom i użytkownikom końcowym produkty przetestowane w oparciu o najbardziej kompleksowe programy certyfikacji, potwierdzone odpowiednim świadectwem charakterystyki oraz specjalnie oznakowane. EUROVENT objął programem certyfikacji m.in. pompy ciepła, agregaty chłodzące, klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne, filtry powietrza F5-F9, belki chłodzące, chłodnice czy nagrzewnice.

EUROVENT prowadzi specjalistyczny program certyfikacji, który pozwala użytkownikom dokonać właściwego wyboru urządzenia zgodnego ze specyfiką projektową, a także umożliwia właściwe oszacowanie kosztów zużycia energii. Natomiast w przypadku producentów z branży HVACR uczestniczących w programie EUROVENT pozwala na wyrównaną konkurencję oraz systematyzację parametrów technicznych urządzeń.

Program certyfikacji EUROVENT ma na celu standaryzację danych technicznych urządzeń przeznaczonych do klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami.

Certyfikację EUROVENT podzielono na kilkanaście różnych programów, gdzie każdy z nich odpowiada jednemu typowi urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych.

Dotychczasowe programy certyfikacyjne wprowadzone przez EUROVENT, to:

 

 • Air to Air Plate Heat Exchangers (AAHE) – dla krzyżowo-płytowych wymienników ciepła typu powietrze-powietrze,
 • Air to Air Rotary Heat Exchangers (AARE) – dla obrotowych wymienników ciepła typu powietrze-powietrze,
 • Close control air conditioners (CC) – dla szaf klimatyzacji precyzyjnej – program ten obejmuje urządzenia wytworzone fabrycznie z przeznaczeniem do klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej do 100 kW dla specyficznych warunków testowych,
 • Comfort Air Conditioners (AC) – dla klimatyzatorów komfortu,
 • Air Handling Units (AHU) – dla central klimatyzacyjnych – program obejmuje zestaw urządzeń, które zapewniają pełną obróbkę powietrza nawiewanego tak, aby na wylocie z centrali jego parametry były dokładnie takie, jak zaprojektowano,
 • Chilled Beams (CB) – dla belek chłodzących – program ten obejmuje systemy powietrzno-wodne, które sprawdzają się przede wszystkim w pomieszczeniach o dużych zyskach ciepła i małych ilościach zanieczyszczeń powietrza,
 • Cooling and Heating Coils (COIL) – dla chłodnic i nagrzewnic,
 • Cooling Towers (CT) – dla wież chłodniczych – program ten obejmuje urządzenia, przez które przepływa woda, ale w odróżnieniu od chłodnic suchych ma ona kontakt z przepływającym powietrzem,
 • Drift eliminators (DE) – dla odkraplaczy,
 • Fan Coil Units (FCU) – dla klimakonwektorów wentylatorowych – program ten obejmuje fabrycznie zamontowane urządzenia zapewniające chłodzenie i/lub grzanie powietrza z wykorzystaniem wody grzewczej lub ziębniczej, przy czym powietrze jest transportowane do pomieszczenia poprzez jeden lub większą liczbę wentylatorów zasilanych energią elektryczną,
 • Air Filters class F5-F9 (FIL) – dla filtrów powietrza klasy F5-F9,
 • Heat Exchangers for Refrigeration (HE) – dla wymienników ciepła dla chłodnictwa,
 • Liquid Chilling Packages and Heat Pumps (LCP-HP) – dla agregatów wody ziębniczej i pomp ciepła,
 • Rooftop (RT) – dla central dachowych (tzw. rooftopów) – program obejmuje urządzenia służące z reguły do klimatyzacji pomieszczeń o dużej kubaturze (m.in. na stacjach benzynowych, w galeriach handlowych, salonach samochodowych),
 • Refrigerated display cabinets (RDC) – dla komór chłodniczych – program ten obejmuje chłodzone pomieszczenia przeznaczone do przechowywania obiektów wymagających do przedłużenia ich trwałości stosunkowo niskich temperatur, niższych niż normalna temperatura powietrza w otoczeniu,
 • Variable Refrigerant Flow (VRF) – dla systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

Według założeń EUROVENTU, cel każdego programu certyfikacji musi być jasno zdefiniowany. Wszystkie produkty danego programu certyfikacji wytworzone lub sprzedawane przez uczestnika wewnątrz określonego zakresu muszą być certyfikowane. Logo EUROVENT gwarantuje, że odbiorca otrzyma produkt, który przeszedł odpowiednie testy oraz dokładną weryfikację.

 

Karol Fornalczyk

Źródło:
www.eurovent-certification.com
www.hvacr.pl
www.rynekinstalacyjny.pl