W krajach Unii Europejskiej, w tym również i w Polsce, obserwuje się od wielu już lat wzrost zapotrzebowania na klimatyzację zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie mieszkaniowym. Projektowanie klimatyzacji czy wentylacji jest obecnie jednym z najważniejszych etapów inwestycyjnych.

Aby ułatwić projektowanie nawet najbardziej skomplikowanych systemów klimatyzacji w budynkach zarówno komercyjnych, jak i prywatnych firma LG Electronics oddała do dyspozycji projektantów zaawansowany program do projektowania systemów VRF, o nazwie – LatsCAD LG.

Zastosowanie

Aplikacja jest pierwszym doborowym programem LG Electronics przeznaczonym do projektowania systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego VRF (Variable Refrigerant Flow) w środowisku 2D. Program został zintegrowany z interfejsem AutoCAD 2010 Professional i działa jako nakładka programowa, dzięki której można zaprojektować skomplikowany system instalacji freonowej i odprowadzania skroplin dla systemów VRF, Multi Split oraz Mono Split dla rozwiązań komercyjnych.

Możliwości

Program LG daje możliwość szybkiego zliczania zysków i strat ciepła w oparciu o założone średnie zyski ciepła przypadające na 1 m2 powierzchni (W/m2). Pozwala to zachować komfort podczas pracy pod presją czasu lub, gdy potrzebny jest wstępny dobór systemu klimatyzacji bez dokładnego bilansu energetycznego budynku.
Wszystkie obliczenia i symulacje w programie LatsCAD przeprowadzane są według typowych czynników ograniczających system VRF, a więc: warunków temperaturowych, wymaganego obciążenia chłodniczego i grzewczego, maksymalnej długości instalacji freonowej, kombinacji parowniki-skraplacz, wydajności energetycznej czy odzysku ciepła w przypadku systemów 3-rurowych.

Zalety

Program LatsCAD jest ostatecznym narzędziem do projektowania instalacji HVAC, które pozwala zaoszczędzić nawet do 60% czasu w porównaniu do tradycyjnego procesu projektowego. Aplikacja ta może być użyta zarówno przy wstępnym doborze na potrzeby projektu budowlanego, jak i przy projekcie wykonawczym. Wprowadzanie zmian w projekcie instalacji klimatyzacji odbywa się dużo szybciej i dokładniej, i nie wymaga dodatkowego czasu potrzebnego na przeliczenie instalacji oraz warunków w zewnętrznej aplikacji. Całość obliczeń dokonywana jest w czasie rzeczywistym, w środowisku CAD.

Najważniejsze funkcje

LatsCAD, dzięki funkcji Manual Registration of Room, pozwala zaprojektować system klimatyzacji w oparciu o realny kształt pomieszczenia i złożone średnie zyski ciepła przypadające na m2 lub wprowadzić obciążenie chłodnicze i grzewcze, a także dopasować automatycznie jednostki wewnętrzne do wymaganej przestrzeni instalacyjnej. Ponadto program ułatwia projektowanie orurowania, dzięki funkcji Simple Smart Connection, a także umożliwia szybką zmianę jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, bez konieczności modyfikacji całego projektu.

Za pomocą jednego kliknięcia myszką można w programie sprawdzić czy projektowany system spełnia wszystkie czynniki ograniczające, a więc: pokrycie zysków i strat ciepła w pomieszczeniu, warunki temperaturowe, maksymalne długości rur, itp.

Program LatsCAD daje wiele przydatnych narzędzi oraz funkcji, dzięki którym projektowanie systemów klimatyzacji jest o wiele szybsze, dokładniejsze i efektywniejsze.

 

Karol Fornalczyk