POMPY CIEPŁA LG NA LIŚCIE ZUM – informacja

W związku ze zmianami wprowadzonymi od 14 czerwca br. w programie dofinansowań „Czyste Powietrze” oraz w Regulaminie Listy ZUM, chcemy poinformować, że wszystkie pompy ciepła produkcji LG Electronics spełniają aktualne wytyczne programu i posiadają niezbędne certyfikaty HP Keymark i EHPA-Q. Aktualnie firma LG zaktualizowała dane poszczególnych urządzeń w systemie Listy ZUM o wszystkie wymagane dane i certyfikaty, i nasze wnioski są w trakcie weryfikacji i akceptacji przez przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska. Wkrótce urządzenia LG znów pojawią się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów i będzie możliwość uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.