Wywiad z inżynierem i projektantem nowych jednostek kasetonowych LG Round Cassette

Co składa się na stworzenie tak innowacyjnego produktu? Mieliśmy okazję porozmawiać z głównym inżynierem i projektantem LG, którzy byli zaangażowani w rozwój okrągłej kasety od jej powstania aż do wprowadzenia na rynek. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia na temat procesu rozwoju i kilku ważnych aspektów, które pozwoliły urzeczywistnić innowacyjny produkt.

P:
Jakie elementy rozwoju okrągłej kasety były według Ciebie najważniejsze?

O:
Skupiliśmy się na stworzeniu projektu, który będzie harmonijny z przestrzenią i komfortem użytkowników. Oczywiście wzięliśmy również pod uwagę wygodę montażu.

P:
Okrągła kaseta LG ma kilka unikalnych funkcji, w tym właśnie przepływ 360 °. Jakie technologie zostały użyte do jego wdrożenia?

O:
Zoptymalizowaliśmy krzywiznę wylotu powietrza tak, aby zapewnić idealny przepływ powietrza dookoła jednostki. Zaprojektowaliśmy kasetę w ten sposób, aby przepływ powietrza był skierowany poziomo, gdy łopatka Crystal Vane jest schowana wewnątrz urządzenia, a gdy wysuwa się niżej z urządzenia, przepływ powietrza jest kierowany w dół.

Crystal Vane pomaga precyzyjniej kierować nawiewem, zapewniając większy komfort.

P:
Z pewnością łopatka nawiewu Crystal Vane nie jest z kryształu. Więc czym jest Crystal Vane?

O:
Łopatka Crystal Vane kieruje strumień powietrza w górę i w dół zgodnie z życzeniem użytkownika. Sama łopatka jest zakrzywionym, przezroczystym elementem, który porusza się wokół urządzenia. Nazywamy go 'Crystal Vane’, ponieważ łopatka świeci jak kryształ, gdy odbija światło. Nie jest oczywiście kryształem, wykonana jest z tworzywa sztucznego.

P:
Jak powstał pomysł wyprowadzenia orurowania z jednej strony urządzenia? W jaki sposób udało się wam umożliwić wyprowadzenie przewodów z jednej strony?

O:
Większość klimatyzatorów posiada przewody czynnika chłodniczego po lewej stronie, a odprowadzenie kondensatu po prawej stronie. Aby zainstalować jednostkę, instalatorzy muszą dwukrotnie wspiąć się po drabinie i zdecydowanie odczuliśmy potrzebę rozwiązania tego problemu. Dlatego najpierw musieliśmy zapewnić dodatkowe miejsce na orurowanie wychodzące z jednej strony. Osiągnęliśmy to, efektywniej wykorzystując przestrzenie wokół jednostki.

Orurowanie wyprowadzone z jednej strony jest nie tylko wygodniejsze dla instalatorów, ale także bezpieczniejsze.

P:
Jaka jest największa zaleta okrągłej kasety?

O:
Wydajność, jakość i design są naprawdę tym, co wyróżnia okrągłą kasetę LG. Innymi słowy, jest „idealnie zaokrąglona”.

P:
Opowiedz nam o koncepcji projektu okrągłej kasety.

O:
Koncepcja okrągłej kasety to komfort i harmonia. W przeciwieństwie do typowych klimatyzatorów domowych, okrągła kaseta jest montowana w suficie. Zatem pewne skomplikowane zmiany i modyfikacje były konieczne, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na skuteczność urządzenia.

Okrągła kaseta została zaprojektowana z myślą o komforcie i harmonii.

P:
Z estetycznego punktu widzenia, dlaczego kaseta jest okrągła?

O:
W matematyce koło jest idealnym kształtem. Koło nie ma żadnych kątów ani narożników i jest estetyczne. Dlatego postawiliśmy na wprowadzenie okrągłej formy.

P:
Jaki był najważniejszy aspekt procesu projektowania okrągłej kasety?

O:
W przypadku większości produktów B2C prawdopodobnie odpowiedź brzmiałaby – klienci. Myślę jednak, że najważniejsze jest jednoczesne uwzględnienie odbiorców i środowiska. Jeśli chodzi o klientów, należy brać pod uwagę nie tylko firmy budowlane, instalatorów, ale także użytkowników końcowych. Jeśli chodzi o środowisko, należy rozważyć, w jaki sposób produkt funkcjonuje w przestrzeni i jak uzupełnia środowisko i atmosferę.

P:
Który element projektu Okrągłej Kasety jest dla Ciebie najważniejszy?

O:
Projektanci kaset zawsze starają się wizualizować przepływ powietrza. Jest to zadanie bardzo trudne i niełatwe do wykonania. Ale czułem, że musimy idealnie zwizualizować przepływ powietrza, aby zmaksymalizować satysfakcję z nawiewu chłodnego powietrza.

P:
Jaki typ klientów najbardziej doceni okrągłą kasetę?

O:
Klienci, którzy zainstalują produkt w każdej przestrzeni handlowej, gdzie sufit jest szczególnie wysoki. Kaseta LG Round Cassette będzie się szczególnie wyróżniać w takich przestrzeniach.

Okrągła kaseta jest idealna do otwartych przestrzeni komercyjnych z wysokimi sufitami.

P:
Jaką wartość i znaczenie dla klientów ma okrągła kaseta?

O:
Jeśli chodzi o nasz produkt, mam nadzieję, że opracowaliśmy urządzenie o wartości, którą klienci z pewnością docenią. Naprawdę mam też nadzieję, że ten produkt jest z tych, o których mówi się z dumą: „Ja to zainstalowałem”. Projekt kasety LG Round Cassette na etapie od pomysłu aż do instalacji wymagał od inżynierów LG pełnego zaangażowania i dużego doświadczenia naukowego. Są oni nie tylko dumni z osiągniętych wyników, ale również mają nadzieję, że każdy instalator będzie dumny z zainstalowania tego produktu, a każdy klient będzie dumny z tego, że z niego korzysta. Chcielibyśmy podziękować za ten wywiad i danie nam okazji do podzielenia się procesem rozwoju okrągłej kasety LG.

*Produkty i rozwiązania mogą się różnić w zależności od kraju i warunków eksploatacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań i produktów należy skontaktować się z lokalnym biurem LG.