Urzędnicy z Brukseli zabrali się za uproszczenie skali oznakowania efektywności energetycznej dla produktów elektrycznych. Komisja Europejska proponuje również utworzenie cyfrowej bazy danych dla nowych energooszczędnych produktów.

 

Utrudnienia dla konsumentów

 

Obecnie większość produktów dostępnych na rynku należy do pierwszej klasy efektywności energetycznej, czyli A+++, A++ i A+, natomiast prawie każda niższa klasa pozostaje niewykorzystana. Taki stan rzeczy budzi kontrowersje wśród urzędników zajmujących się działaniami klimatycznymi i energią w Unii Europejskiej. Uważają oni, że dotychczasowa skala oznakowania efektywności energetycznej utrudnia konsumentom dokonanie wyboru podczas zakupu, ponieważ większość z nich uważa produkt klasy A+ za najbardziej wydajny. W rzeczywistości jednak kupuje sprzęt najmniej energooszczędny.

 

Jednolity system etykietowania

 

Według Komisji Europejskiej, dotychczasowa skala efektywności energetycznej jest mało precyzyjna i przyczynia się do wprowadzania na europejski rynek coraz bardziej energooszczędnych urządzeń. Dlatego też KE zaproponowała w lipcu br. powrót do wcześniejszego, jednolitego systemu etykietowania energetycznego, czyli od A do G, gdzie produkty z etykietą „A” będą najbardziej energooszczędne. Zmiana skali etykiety efektywności energetycznej spowoduje zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej dla konkretnego urządzenia, czego efektem może być konieczność usunięcia niektórych klas z istniejących etykiet. Komisja Europejska zaproponowała jednocześnie, że wszystkie produkty wprowadzone już na unijny rynek będą mogły być dystrybuowane bez konieczności zmiany etykiety energetycznej.

 

Cyfrowa baza danych

 

Aby zwiększyć przejrzystość oraz ułatwić kontrolę nad wszystkimi nowo wprowadzonymi do obrotu produktami energooszczędnymi, KE chce stworzyć specjalną cyfrową bazę danych. Rejestr będzie zawierał informacje na temat etykiet energetycznych oraz kluczowe dane dotyczące wszystkich produktów dostępnych zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców.

 

Czas na podjęcie decyzji

 

Zanim jednak zaproponowane zmiany wejdą w życie wniosek musi zostać przedłożony i zaaprobowany przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską. Instytucje te mają rok na ostateczne zaakceptowanie lub odrzucenie sugerowanych zmian.

Udoskonalona efektywność energetyczna skutecznie przyczyni się do realizacji wszystkich celów UE w zakresie energii. Według KE, wprowadzenie zmian w skali efektywności energetycznej może przynieść dodatkowe oszczędności równe rocznemu zużyciu energii przez wszystkie kraje bałtyckie, czyli około 200 TWh rocznie w 2030 roku.

 

Źródło:

 

www.europa.eu

www.finanse.wp.pl