Chillery absorpcyjne LG zwiększają możliwości recyklingu

Wszyscy znają zalety recyklingu. Od najmłodszych lat uczymy się, że każda nasza decyzja w tej sprawie pomaga planecie. Mówi się nam, że każda butelka, którą zwracamy, każdy skrawek papieru, który ponownie wykorzystujemy, ma wpływ na ochronę planety, na której żyjemy. Obecnie wydaje się, że prawie wszystko można poddać recyklingowi, ale skupienie się na fizycznym recyklingu sprawia, że wiele osób nie docenia ważnych osiągnięć, które przenoszą recykling na jeszcze wyższy poziom.

Zaawansowane chillery absorpcyjne po raz pierwszy wykorzystywane przez firmę LG Electronics są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób najnowsze innowacje otwierają nowe granice w dziedzinie recyklingu. Poprzez ponowne wykorzystanie ciepła i energii, urządzenia te mogą przynieść ogromne korzyści zarówno użytkownikom (w postaci niższych rachunków za energię elektryczną), jak i środowisku (poprzez zmniejszenie zużycia energii). Chillery absorpcyjne firmy LG oferują najlepsze rozwiązanie dylematu, jakim jest zwiększone zapotrzebowanie na energię w momencie, gdy rosnąca świadomość ekologiczna powoduje, że wielu szuka sposobów na zmniejszenie konsumpcji.

Chociaż wszystko to może wydawać się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, chillery absorpcyjne faktycznie działają na bardzo prostej zasadzie. Każdy, kto zna zasady obiegu wody w przyrodzie, zrozumie podstawowe założenia tej technologii, a ci którzy są zaznajomieni z rozwiązaniami AC dostrzegą podstawowe podobieństwa do chillerów zasilanych sprężoną parą, a to po części dlatego, że zasada ich działania opiera się na skraplaniu i odparowywaniu czynnika chłodniczego w systemie.

 

Podstawowa zasada działania chillera absorpcyjnego

Woda chłodząca

 

 

 

4

Woda w stanie ciekłym

 

 

 

Para znowu przechodzi w stan płynny i używana jest do chłodzenia chłodnej wody w parowniku.

Skraplanie 4

Parowanie 1

Woda łatwo wyparowuje pod ciśnieniem. Odbierając ciepło podczas parowania, chładza ona ochłodzoną wodę.

Aby zwiększyć moc roztworu LiBr, jest on nagrzewany różnymi źródłami ciepła, włączając gaz, parę lub ciepło odpadowe.

 

3 Generacja

2 Absorpcja

Roztwór LiBr (absorbent) pochłania odparowaną parę.

 

3

Para

Silny roztwór LiBr

Podgrzewanie

 

Podgrzać rozcieńczony roztwór LiBr aby zwiększyć jego stężenie.

 

 

 

 

 

 

 

Roztwór LiBr zostaje zozcieńczony po absorpcji pary.

12°C

Ochłodzona

woda 7°C

 

Klimatyzacja

    1

Pobiera ciepło z rury schłodzonej wody podczas odparowywania

 

 

Para

2

Silny roztwór LiBr pochłania parę

 

Podczas, gdy chillery napędzane elektrycznie opierają się głównie na energii mechanicznej, chillery absorpcyjne realizują zaawansowany proces termochemiczny. W procesie tym wykorzystuje się LiBr (bromek litu) do pochłaniania pary, która powstaje po odparowaniu wody w stanie ciekłym. LiBr to zaawansowany związek chemiczny łączący brom wyekstrahowany z wody morskiej i lit wyekstrahowany z rudy litu, który tworzy krystaliczne hydraty. Ciecz absorpcyjna jest następnie wytwarzana przez rozpuszczanie LiBr – o właściwościach chemicznych zbliżonych do soli – w wodzie. Ten roztwór LiBr jest ogrzewany i wystawiony na działanie zimnej pary w celu odtworzenia wody w stanie ciekłym. Działając podobnie jak obieg wody w środowisku, chillery absorpcyjne są przykładem tego, w jaki sposób można wykorzystać zaawansowaną technologię w celu zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Niesamowita wydajność chillerów absorpcyjnych jest możliwa, ponieważ wykorzystują one szeroki zakres źródeł energii takich, jak gorąca woda, spaliny lub ciekły gaz ziemny (LNG). Dają również użytkownikom możliwość korzystania nie tylko z jednego, ale z wielu źródeł ciepła.

Wykorzystując te liczne źródła ciepła, chillery absorpcyjne można łączyć z kogeneratorem – znanym również jako skojarzona gospodarka energetyczna (CHP) – by wykorzystać ciepło wytworzone podczas produkcji energii elektrycznej w celu zapewnienia ogrzewania i ciepłej wody. Ta metoda generowania energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia poprzez połączenie CHP z chillerem absorpcyjnym, nazywa się skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej ( CCHP -Combined Cooling, Heating and Power) lub trójgeneracją. Ta szeroka gama aplikacji daje CCHP możliwość spełniania różnych zadań.

Architektura Systemu CCHP

Na przykład, system CCHP przekształca ciepło odpadowe CHP w energię chłodniczą, dzięki czemu jest on szczególnie skuteczny w elektrowniach, ponieważ przeciętna elektrownia traci ponad połowę ciepła wytwarzanego podczas produkcji energii elektrycznej. Zamiast pozwolić, aby ta energia została zmarnowana, CCHP zmienia przeznaczenie ciepła, zapewniając jeszcze większe oszczędności energii w budynkach, które wymagają stałego chłodzenia w ramach systemu kontroli klimatu.

Hybrydowy chiller absorpcyjny LG wykorzystuje takie źródła ciepła, jak: para wodna, gorąca woda i spaliny, aby zwiększyć ogólną efektywność energetyczną systemu CCHP. Ponadto standardowo wyposażony jest w ogrzewanie awaryjne z bezpośrednim ogrzewaniem, które utrzymuje działanie urządzenia w przypadku przerwania pracy CHP. Idealny dla użytkowników pragnących ograniczyć zużycie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii, hybrydowy chiller absorpcyjny może być zasilany nawet panelami słonecznymi lub bezpośrednio opalany gazem, gdy niebo się zachmurzy i korzystanie z paneli słonecznych będzie niemożliwe. Jest doskonale zaprojektowany, aby zapewnić różnorodność wydajnych i stabilnych opcji chłodzenia.

Aby zapewnić maksymalną elasyczność, każdy chiller absorpcyjny może być łatwo dostosowany do potrzeb użytkownika i pełnienia określonej funkcji. Konstrukcja rozwiązania zależy od źródła ciepła i zakresu działania generatora, co oznacza, że jest to idealny chiller na każdą ewentualność. Pozwala to na zastosowanie chillerów absorpcyjnych firmy LG do uzyskania ciepłej wody w szerokim zakresie temperatur – od 95 do 72 stopni Celsjusza.

Optymalna konstrukcja dostosowana do indywidualnych specyfikacji generatora znacznie podnosi ogólną wydajność systemu CCHP. Chillery absorpcyjne firmy LG oferują najwyższy na świecie poziom wydajności, przy współczynniku wydajności (COP) wynoszącym 0,81, w oparciu o temperaturę ciepłej wody wynoszącą 95°C. Ta niesamowita efektywność energetyczna jest możliwa dzięki wyjątkowemu przewodowi przenoszenia ciepła o wysokiej wydajności, płytowemu  wymiennikowi ciepła oraz spalinowej rurze wyrzutowej firmy LG.

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć inżynierii w zaawansowanych systemach firmy LG, Chillery Absorpcyjne LG mogą zaspokoić najbardziej palące potrzeby konsumentów, jednocześnie zmniejszając zużycie energii i wspierając ekologię.. Firma LG umożliwia ponowne wykorzystanie energii i ciepła w sposób, który nie wymaga poświęceń ze strony użytkownika. Stanowi to fundamentalną zmianę w sposobie myślenia o recyklingu, wskazując drogę naprzód w momencie, gdy kwestie środowiskowe ścierają się z praktycznymi realiami. Ma to istotny wpływ na sposób projektowania budynków, z których codziennie korzystają miliony ludzi.