Podstawowym celem LG Electronics AE (Air Conditioning and Energy Solution) jest dbałość o satysfakcję i komfort zarówno użytkowników indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz komercyjnych. Z tego też powodu LG Electronics projektuje i wdraża najbardziej zaawansowane na światowym rynku technologie z zakresu wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. Wszystkie te założenia doskonale spełnia najnowszy system marki LG, jakim jest Multi V IV.

System klimatyzacji Multi V IV ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF – Variable Refrigerant Flow) to system o najwyższym poziomie wydajności, energooszczędności oraz łatwości instalacji, dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych i uniwersalnych rozwiązań technologicznych LG. W efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez LG Electronics powstały system wyróżnia się wyjątkową oszczędnością poboru energii na przestrzeni całego roku średnio o 41% w porównaniu do systemu Multi V III.

Wysoką wydajność czwartej generacji systemu Multi V LG zapewniają 4 kluczowe elementy całego układu, czyli: sprężarka, wymiennik ciepła, dystrybucja czynnika chłodniczego oraz technologia zarządzania olejem. Projektując system skupiono się przede wszystkim na odnalezieniu i eliminacji wszelkich czynników generujących straty energii. Efektem tych działań jest wdrożenie autorskich technologii LG o nieosiągalnych dla konkurencji parametrach takich, jak:

• technologia zarządzania olejem HiPOR (High Pressure Oil Return),
• aktywna kontrola ilości czynnika chłodniczego,
• inteligentny system odzyskiwania oleju,
• wymiennik ciepła z technologią zmiennych przepływów;

Sprężarka inwerterowa scroll HSS

System Multi V IV został wyposażony w najnowszą i najbardziej innowacyjną wersję sprężarki inwerterowej, która gwarantuje imponującą efektywność energetyczną, dzięki zaawansowanej obsłudze pracy przy niepełnym obciążeniu. Lżejsza o 50% sprężarka inwerterowa typu scroll HSS (High Side Shell) oraz wysokowydajny silnik BLDC udoskonalają wydajność urządzenia, a także zwiększają częstotliwość zakresu pracy ze 120 Hz do 150 Hz. Zastosowanie dwufazowego wtrysku gazu w najnowszej sprężarce LG umożliwiło maksymalizację wydajności grzewczej dzięki dwustopniowej kompresji oraz wysoką sprawność grzewczą w niskich temperaturach.

Zwiększenie zakresu pracy do 150 Hz pozwala na szybszy czas reakcji, sprawniejsze osiąganie zadawanych temperatur oraz wzrost wydajności przy niepełnym obciążeniu.

Wyposażenie systemu Multi V IV w sprężarkę inwerterową scroll HSS czwartej generacji zapewniło mu niekwestionowaną pozycję lidera wśród systemów VRF dostępnych obecnie na rynku.

Technologia HiPOR

Dzięki zastosowaniu dwufazowej kompresji wtrysku gazu o średnim ciśnieniu oraz niskim ciśnieniu uzyskano większą sprawność systemu przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych. Wtrysk pary w połączeniu z technologią wysokociśnieniowego odzysku oleju HiPOR istotnie poprawił wydajność energetyczną całego układu oraz temperaturowy zakres pracy systemu.

Technologia maksymalizuje wydajność i niezawodność sprężarki dzięki redukcji strat ciśnienia, które uzyskano w efekcie zastosowania pomp wewnątrz sprężarki odpowiedzialnej za bezpośrednie przekazywanie czynnika chłodniczego i oleju do górnej części urządzenia.

Zastosowanie technologii HiPOR w sprężarce inwerterowej pozwala na rozwiązywanie problemów z redukcją wydajności spowodowanych odzyskiwaniem oleju z instalacji, na szybsze osiąganie zadawanych temperatur przez sprężarkę, a także umożliwia osiągnięcie większej wydajności przy niepełnym obciążeniu w każdym zakresie pracy.

Aktywna kontrola ilości czynnika chłodniczego

 

Zastosowanie technologii aktywnej kontroli ilości czynnika chłodniczego zasadniczo wpłynęło na wzrost sprawności energetycznej i wydajności całego systemu. System Multi V IV automatycznie sprawdza, czy poziom czynnika chłodniczego jest odpowiedni do trybu pracy, podnosząc w ten sposób sprawność energetyczną i wydajność grzewczą urządzenia.

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła LG z technologią zmiennych przepływów stanowi nowatorskie rozwiązanie zwiększające wydajność i efektywność grzewczą oraz chłodniczą systemu. Optymalna ilość przepływów jest automatycznie dostosowywana do każdego trybu pracy. W technologii zastosowanej w systemie Multi V IV kierunek i ilość przepływów dostosowana jest optymalnie do trybu pracy i temperatury w przeciwieństwie do systemu konwencjonalnego, gdzie kierunek i ilość przepływów jest z góry ustalona niezależnie od trybu pracy i temperatury.


Technologia inteligentnej kontroli oleju

Technologia inteligentnej kontroli oleju stanowi unikalną technologię opatentowaną przez LG, która zwiększa wydajność systemu oraz niezawodność sprężarki, dzięki czujnikowi mierzącemu poziom oleju w sprężarce w czasie rzeczywistym. Sensor uruchamia odzysk oleju tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Wyrównanie poziomu oleju oraz właściwy algorytm odzysku oleju eliminuje konieczność pracy w trybie regularnego odzyskiwania oleju, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie komfortu pracy i eliminację strat energii.

Dla porównania, w systemach konwencjonalnych odzyskiwanie oleju odbywa się okresowo (co 8 godz.) z uwagi na brak możliwości kontroli jego poziomu w sprężarce. Ponadto, podczas cyklu odzyskiwania oleju występuje konieczność zatrzymania pracy sprężarki, co z kolei powoduje spadek ogólnej wydajności oraz generuje znaczny hałas.

Chłodzenie systemu w technologii inwerterowej

System Multi V IV umożliwia szybkie chłodzenie dzięki zastosowaniu wyłącznie inwerterowych sprężarek i systemowi wysokowydajnych cykli pracy. Poprzez uruchomienie dwóch sprężarek jednocześnie znacząco skraca się czas potrzebny na osiągnięcie maksymalnej wydajności w stosunku do jednostek konwencjonalnych bazujących na przemiennym cyklu pracy sprężarki inwerterowej i sprężarki on/off.

Tryb ogrzewania ciągłego

W systemach Multi V IV zastosowano technologię częściowego odszraniania wymiennika ciepła w trakcie pracy systemu, która eliminuje konieczność zatrzymania pracy jednostek wewnętrznych celem odszronienia wymiennika, jak ma to miejsce w konwencjonalnych systemach. Dzięki temu zwiększa się wydajność systemu w trybie ogrzewania zapewniając tym samym bardziej komfortowe warunki wewnątrz budynku.

Dzięki różnorodności jednostek wewnętrznych dedykowanych dla systemów Multi V IV możliwy jest optymalny ich dobór dla każdego rodzaju klimatyzowanego pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne dla systemu Multi V IV, to:

• ARTCOOL
• Ścienne
• Konsole
• Kasetonowe
• Kanałowe
• Przypodłogowo-sufitowe
• Podstropowe
• Podłogowe

 

Karol Fornalczyk