Klimatyzacja kanałowa to idealne rozwiązanie na dyskretny, na pierwszy rzut oka niezauważalny sposób chłodzenia pomieszczeń. Ma szerokie zastosowanie w przypadku budynków komercyjnych, hoteli czy zwykłych domów jednorodzinnych. Zanim podejmiemy decyzję, jaki klimatyzator kanałowy chcemy wybrać, pamiętajmy o kilku kluczowych aspektach doboru wpływających na późniejszy komfort użytkowania.

Dobór klimatyzatora kanałowego

Dobór klimatyzatora kanałowego uzależniony jest od temperatury utrzymywanej we wnętrzu pomieszczenia, poziomu hałasu, ale przede wszystkim od wartości sprężu dyspozycyjnego. Klimatyzatory kanałowe, ich budowa, różnią się do jednostek ściennych czy kasetonowych, gdyż mają do pokonania pewne opory powietrza na instalacji. Opory te są spowodowane poszczególnymi komponentami jednostki, tj. systemem filtrów, króćców przyłączeniowych, przepustnic powietrza czy kanałami wentylacyjnymi przyłączonymi do jednostki. Spręż dyspozycyjny to nic innego jak ciśnienie. Wentylator jednostki klimatyzacyjnej ma zdolność do wytworzenia ciśnienia dynamicznego niezbędnego do pokonania oporów przepływu powietrza. Mówiąc najogólniej, jest to siła z jaką wentylator klimatyzatora „wypycha” powietrze aby pokonać opory przepływu na swojej drodze.

Dlatego ważne jest aby na etapie koncepcji, projektant dobrał klimatyzator na odpowiednią wartość sprężu. Jeżeli trasa instalacji będzie długa, a dobrany spręż zbyt niski – klimatyzator nie „dodmucha” powietrza do danego pomieszczenia i na odwrót, jeśli trasa instalacji będzie bardzo krótka, a dobrana jednostka będzie posiadała wysoki spręż, może to skutkować dużą prędkością przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, co niesie za sobą przeciąg i uczucie chłodu, a także wysoki poziom hałasu emitowany do pomieszczenia.

Klimatyzatory kanałowe LG pozwalają tego uniknąć dzięki zastosowaniu technologii ESP, czyli liniowej kontroli sprężu dyspozycyjnego. Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego powietrza.
Silnik BLDC może kontrolować prędkość wentylatora i ilość powietrza niezależnie od  wartości sprężu dyspozycyjnego. Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu  powietrza.

Dodatkowo, z każdej jednostki kanałowej, odpływ skroplonego kondensatu realizowany jest przez wbudowaną pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia. Opisywana pompka w sposób automatyczny podnosi ciecz na wysokość do 700 mm, dzięki czemu stanowi to doskonałe rozwiązanie odprowadzania wody dla każdej instalacji.

Sterowanie pracą jednostki kanałowej z racji zabudowania realizowane jest za pomocą sterowników przewodowych. Pomiar temperatury w pomieszczeniu może być realizowany za pomocą czujnika temperatury umieszczonego w sterowniku naściennym lub w jednostce wewnętrznej po stronie ssawnej. Ponieważ temperatura powietrza pomiędzy sufitem a podłogą może się znacznie różnić, zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.

Warto podkreślić, co istotne przy montażu klimatyzacji kanałowej, jej dodatkową zaletę czyli wymiary. W tym przypadku klimatyzatory kanałowe LG średniego sprężu mają bardzo korzystne wymiary pod względem wysokości:

I rzeczywiście, ważnym udogodnieniem jest fakt, iż jednostki te mają możliwość wyboru pobierania powietrza z pomieszczenia z tyłu lub z dołu. Dotyczy to przede wszystkim klimatyzatorów kanałowych niskiego sprężu.

Równie ważna kwestia to głośność jednostki – tutaj też należy zwrócić uwagę również na jednostki o niskim sprężu. Poziom hałasu klimatyzacji kanałowej LG o niskim sprężu, pomimo zwiększenia ESP, został znacznie obniżony.