Klimatyzacja precyzyjna ma jedno główne zadanie. Jej celem jest utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których umieszczone są niezwykle wyczulone na zmiany temperatur urządzenia elektroniczne.

Klimatyzacja precyzyjna niezbędna przez cały rok

Najnowocześniejszym systemom informatycznym oraz telekomunikacyjnym stawiane są coraz większe wymogi, co do ich niezawodności oraz długiej żywotności. Konieczne do tego jest zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej, od której wymaga się pracy 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę.

Precyzyjne parametry powietrza

Klimatyzacja precyzyjna pozwala na utrzymanie założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Urządzenia elektroniczne są bardzo wrażliwe zarówno na zbyt wysoką, jak i zbyt niską temperaturę. Zbyt duże wahania temperatur mogą doprowadzić do przegrzania się urządzeń, co w konsekwencji może skutkować ich awarią.

Dzięki klimatyzacji precyzyjnej możliwe jest zachowanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, gdzie pracujące specjalistyczne urządzenia informatyczne lub telekomunikacyjne generują dużą ilość ciepła. Optymalna temperatura w tego rodzaju pomieszczeniach powinna się utrzymywać w granicach 18-22oC, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 60 proc. Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu jest równie ważna, co temperatura. Zbyt duża wilgotność może doprowadzić do kondensacji pary wodnej na urządzeniach elektronicznych, z kolei zbyt niska powoduje złą elektrostatykę, która zagraża poprawnemu działaniu wszystkich urządzeń.

Klimatyzację precyzyjną stosuje się głównie w:

 

  • pomieszczeniach IT, w tym przede wszystkim w serwerowniach, Data Center, w pomieszczeniach UPS, stacjach telekomunikacyjnych oraz w rozdzielniach energetycznych,
  • laboratoriach,
  • pomieszczeniach specjalnych, czyli m.in. w przemyśle spożywczym, mleczarskim, w skarbcach bankowych oraz obiektach wojskowych.

Odpowiedni dobór klimatyzacji precyzyjnej

Klimatyzacja precyzyjna to przeważnie instalacja zbudowana z pojedynczych modułów, dzięki czemu możliwa jest łatwa rozbudowa całego systemu, gdy zajdzie taka potrzeba. System klimatyzacji precyzyjnej instalowany w serwerowniach lub innych pomieszczeniach technicznych musi zostać odpowiednio dostosowany do warunków panujących we wnętrzu oraz mocy cieplnej, która jest generowana przez pracujące urządzenia. Pod uwagę należy wziąć również słoneczne zyski ciepła przy obliczaniu zapotrzebowania na moc urządzenia, ponieważ może się tak zdarzyć, że w serwerowni znajduje się okno lub kilka okien.

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowaną do tego rodzaju prac osobę. Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń oraz dobór jednostek pod kątem warunków mikroklimatu panującego w serwerowni da gwarancję niezawodności oraz długoletniej pracy całego systemu klimatyzacji. Równie ważne jest przeprowadzanie systematycznych zabiegów konserwacyjnych  w obrębie całego systemu chłodzenia i klimatyzacji, a także zabiegów serwisowych w postaci wymiany filtrów oraz diagnostyki szczelności instalacji.