Ludność Indii przekroczyła 1,3 miliarda, a liczba ta stale rośnie. Rosnąca populacja i szybkie uprzemysłowienie w tym kraju przyczyniają się do poważnych zagrożeń dla zdrowia Hindusów, z czym trzeba będzie się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Zagrożenie dla zdrowia w Indiach powoduje niska jakość powietrza. Jest wymieniana jako główny czynnik wysokiego wskaźnika przedwczesnych zgonów w Indiach oraz innych problemów zdrowotnych. Jednak mieszkańcy Indii zaczynają podejmować kroki w celu rozwiązania tego problemu, a spółka LG jest gotowa, aby poprawić jakość powietrza w domach oferując oczyszczacz powietrza PuriCare.

Smog w Indiach

Smog unoszący się w powietrzu w Delhi

Prawdziwy problem

Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przyczynia się do wielu poważnych chorób, w tym chorób serca, chorób płuc, ryzyka udaru i raka płuc. Jednak istnieje stosunkowo niewiele badań na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w Indiach i jego szkodliwego wpływu na ludność. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrost liczby zgonów z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podczas gdy zdrowie Hindusów jest najważniejsze, pojawiają się również poważne problemy ekonomiczne, które narastają w wyniku nieobecności w pracy i wyższych kosztów opieki społecznej. W latach 1990-2015 odnotowano 67% wzrost „zgonów związanych z narażeniem na ozon” w Indiach, który jest znacznie wyższy niż w większości krajów na świecie. Bank Światowy stwierdził w badaniu w 2013 r., że zanieczyszczenie powietrza może odpowiadać za utratę 8% PKB Indii. Te szkodliwe skutki dla zdrowia i gospodarki Indii przynoszą poważne straty wśród Hindusów, ale rząd potrzebuje jeszcze dużo czasu, aby przyjąć do wiadomości i podjąć kroki w celu poprawy sytuacji.

 

wzrost zagrożenia POChP w Indiach

Liczba zgonów z powodu POChP wciąż rośnie w Indiach (Źródło: Raport ws. jakości powietrza na świecie)

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach

Zanieczyszczenia i jakość powietrza w pomieszczeniach to poważny problem w Indiach i innych krajach rozwijających się, a także w krajach z dużym zanieczyszczeniem, takich jak Chiny. Dwutlenek węgla, szkodliwe chemikalia i inne drobne cząstki sklasyfikowane jako PM2.5 (cząstki stałe) i mniejsze w słabo wentylowanych pomieszczeniach są szkodliwe dla zdrowia i mogą być nawet bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz. W Indiach częste wykorzystanie paliw z biomasy w domach i do gotowania, które produkują dym, w połączeniu ze słabą wentylacją, stwarzają szkodliwe środowisko. Czynniki społeczne, kulturowe i finansowe również przyczyniają się do tej sytuacji. Zła jakość powietrza w domach ma szczególnie szkodliwy wpływ na rozwój niemowląt i małych dzieci. Ale jest sposób, aby to zmienić.

Narażenie na cząsteczki PM 2,5

Narażenie na drobne cząstki przyczynia się do przedwczesnej śmierci w Indiach (źródło: Raport ws. jakości powietrza na świecie)

Rozwiązanie LG PuriCare

Wprowadzenie systemów oczyszczania powietrza w domu może znacznie przyczynić się do stworzenia bezpiecznego środowiska życia dla mieszkańców Indii. Firma LG oferuje oczyszczacz powietrza, który może zapewnić czyste powietrze w całym domu. LG PuriCare zapewnia 360-stopniowe oczyszczanie powietrza. Technologia Clean Booster dostarcza czyste powietrze do obszarów oddalonych od samego oczyszczacza powietrza. Urządzenie wyposażone jest także w niezależne kanały umieszczone w dolnych partiach ramy, aby zapewnić dopływ czystego powietrza na niższych poziomach. To służy zapewnieniu czystego powietrza dla niemowląt i dzieci. 6-stopniowy proces oczyszczania eliminuje drobne cząsteczki i wirusy w powietrzu, a także niweluje 6 różnych rodzajów głównych zanieczyszczeń powietrza. PuriCare jest łatwym w użyciu, kompletnym rozwiązaniem do oczyszczania powietrza, które może naprawdę wpłynąć na jakość powietrza w każdym domu.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Indii zrobią olbrzymie postępy w zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza w swoim kraju, a my chcielibyśmy, aby domy w Indiach były czystsze i bezpieczniejsze dzięki PuriCare!