Klimatyzacja pomieszczeń polega na zapewnianiu odpowiednich – komfortowych dla ludzi, urządzeń i procesów technologicznych parametrów otaczającego powietrza, w odniesieniu do jego poziomu temperatury, wilgotności i czystości. Inaczej mówiąc, dzięki urządzeniom klimatyzacyjnym możemy niwelować zyski ciepła i wilgoci w pomieszczeniach, w których osiągają one zbyt wysoki poziom lub ogrzewać je w razie zbyt niskiej temperatury.

 W ostatnich latach daje się zaobserwować znaczącą zmianę warunków w naszej strefie klimatycznej, co wpływa na wiele dziedzin działalności ludzkiej i przemysłowej.
Wysoka temperatura oraz wilgotność powoduje ograniczenia w wydolności intelektualnej i fizycznej organizmu ludzkiego.
Ponadto nowoczesne procesy technologiczne i urządzenia techniczne tak szeroko stosowane i wręcz w ostatnich latach nieodzowne w codziennym życiu również narażone są na negatywny wpływ zjawisk termicznych i złej jakości powietrza.

Urządzenia, systemy informatyczne, transmisji danych, pomieszczenia serwerowni, teletechniczne itp., wymagają coraz częściej zapewnienia odpowiednio precyzyjnych parametrów powietrza, tak w zakresie jego czystości temperatury, jak i wilgotności. Gwarantuje to bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych w formie elektronicznej oraz materialnej.
Do osiągnięcia tak ogólnie przedstawionych zagadnień służą urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Przykładowe dane niezbędne do prawidłowego obliczenia zysków ciepła i doboru urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia:

  1. Kubatura lub powierzchnia użytkowa pomieszczenia.
  2. Współczynnik przenikania ciepła i powierzchnia okien.
  3. Określenie strony świata ekspozycji nasłonecznienia powierzchni okien.
  4. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych oraz kolor elewacji.
  5. Określenie położenia pomieszczenia w strukturze budynku (pater, piętro, poddasze, piwnica itp.).
  6. Ilość osób przebywających w pomieszczeniu.
  7. Rodzaj i moc oświetlenia elektrycznego stosowanego w okresie dnia.
  8. Rodzaj, ilość oraz pobór mocy elektrycznej przez urządzenia będące na wyposażeniu pomieszczenia (np. komputery, UPS’y, kopiarki , grzejniki elektryczne a dla pomieszczeń specjalnych innego ,wyposażenia).
  9. Ilość i temperatura powietrza nawiewanego z wentylacji mechanicznej.