W systemach chłodniczych różnica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą czynnika chłodniczego może prowadzić do dużych start energii, co w efekcie znacznie zwiększa koszty eksploatacyjne całego systemu. Dlatego też głównym zadaniem izolacji termicznej w systemach wentylacji i klimatyzacji jest przede wszystkim ograniczenie strat energii cieplnej lub chłodniczej.

Ochronna izolacja termiczna

Straty energii cieplnej w wyniku różnicy pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą wewnątrz instalacji to problem, który dotyczy nie tylko systemów wentylacji i klimatyzacji, ale również układów c.o., instalacji c.w.u. czy też systemów chłodniczych. Izolacja techniczna, oprócz ochrony przed startami energii, ma za zadanie także zabezpieczać instalacje przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów oraz w pewnym sensie pełnić funkcję izolacji akustycznej.

Materiał wielowarstwowy

Do produkcji izolacji termicznej używa się materiałów o różnych właściwościach, które determinują ich zastosowanie. Obecnie używa się przede wszystkim izolacji termicznych składających się z materiałów wielowarstwowych. Jedna z warstw jest odpowiedzialna za izolację termiczną instalacji, a pozostałe warstwy pełnią m.in. funkcje izolacji przeciwwilgociowej, ochrony przed promieniowaniem UV czy też zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do wykonania izolacji termicznych używa się przede wszystkim:

•    tworzyw sztucznych takich, jak: pianka polietylenowa, poliuretanowa czy też polistyrenowa, a także kauczuku syntetycznego,
•    tworzyw mineralnych, jak: wełna skalna i wełna szklana, a także szkło spienione.

Do montażu izolacji termicznej w systemach klimatyzacji nie powinno się używać np. materiałów o strukturze włóknistej, a jedynie materiałów zamknięto-komórkowych o niskim współczynniku przewodzenia ciepła i wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej.

(Nie)Prawidłowy montaż

Specyfika działania systemów klimatyzacji sprawia, że są one często narażone na zjawisko kondensacji pary wodnej. Nieprawidłowo dobrana oraz źle założona izolacja techniczna może spowodować skraplanie się pary wodnej na powierzchni izolacji lub rur, co w efekcie może prowadzić do powstania korozji i awarii systemu klimatyzacji. Wiąże się to później z wysokimi kosztami instalacji. Dlatego istotny jest prawidłowy dobór grubości warstwy izolacyjnej w zależności od zastosowanego systemu i średnicy rur.

Bardzo ważnym aspektem w systemach klimatyzacji jest więc prawidłowe przeprowadzenie montażu izolacji termicznej. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na szczelność izolacji, a więc jej ciągłość na całej długości, oraz zadbać o to, aby nie było żadnych przerw, szczelin czy mostków termicznych, a łączenia powinny do siebie przylegać w sposób hermetyczny. Pozwoli to zapobiec znacznym ubytkom energii, co przełoży się na redukcję do minimum kosztów eksploatacyjnych systemu klimatyzacji czy wentylacji.

Źródło:
www.rynekinstalacyjny.pl