Kluczowym wyzwaniem w dzisiejszym przemyśle budowlanym i komercyjnym jest dotrzymywanie terminów, aby budynki i obiekty były gotowe do użytkowania zgodnie z harmonogramem.

Czas to pieniądz, a szybkie ukończenie pozwala firmom na szybkie wprowadzenie i rozpoczęcie działalności. Mimo to dotrzymanie deklarowanych terminów otwarcia nowego lub odnowionego budynku może okazać się trudne, ponieważ wszystko musi działać prawidłowo od samego początku, poczynając od instalacji sanitarnych i elektrycznych, aż po systemy kontroli bezpieczeństwa kończąc. Integracja złożonych nowoczesnych technologii – takich jak systemy HVAC – to kolejny element, którego nie można przeoczyć.

 

Instalacja systemów HVAC wiąże się z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i instalacją dużych, ciężkich maszyn. Ten długotrwały proces może doprowadzić do wzrostu zapotrzebowania na urządzenia i wywołać długie okresy zaległości w realizacji instalacji. Zbyt wolna praca może skutkować skargami najemców i problemami dla właściciela.

 

aplikacja mobilna LG Multi V 5

 

LG MULTI V 5 to doskonała alternatywa dla firm instalacyjnych. Rozwiązanie to zapewnia urządzenia zewnętrzne, których wydajność sięga do 26 HP (Horse Power) dla pojedynczego modułu, a jego większa wersja zmniejsza liczbę potrzebnych modułów do minimum. Taki sposób przyspiesza i upraszcza proces instalacji. Przykładowo poprzednia generacja w celu osiągnięcia wydajności 48HP wymagała połączenia trzech jednostek zewnętrznych: 20HP, 18HP i 10HP. MULTI V 5 może osiągnąć tę wydajność przy dwóch jednostkach zewnętrznych po odpowiednio 24HP, oszczędzając przy tym cenną przestrzeń i czas montażu. W tym zestawie jest on także lekki i kompaktowy – waży zaledwie 620 kg. Ciężar jednostek zewnętrznych serii Multi V IV w danej konfiguracji ważył 768 kg. Wszystkie te elementy upraszczają proces instalacji i ułatwiając życie instalatorom.

 

Co więcej, MULTI V 5 może współpracować z instalacją chłodniczą o maksymalnej długości 1000 metrów, a maksymalna różnica pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną może wynieść nawet 110 metrów. Rozbudowane możliwości prowadzenia instalacji ułatwiają proces projektowania systemu klimatyzacji szczególnie w budynkach wysokich i wysokościowych.

 

Technologie zastosowane w urządzeniu upraszczają nie tylko proces instalacji ale również serwisowania i obsługi, system MULTI V 5 firmy LG jest również wyposażony w inteligentną aplikację mobilną LGMV. Ta aplikacja umożliwia szybkie i dokładne monitorowanie i diagnozowanie pracy urządzenia podczas rozruchu, czy serwisu. Profesjonalny instalator wykonujący test może otrzymać wyniki pocztą elektroniczną, co znacznie skraca czas instalacji i podnosi ogólną efektywność procesu. Podobnie, urządzenie diagnostyczne czynnika chłodniczego przeprowadza regularne kontrole jego poziomu, a także automatyczne uzupełnianie w razie potrzeby. Instalatorzy nie muszą już wykonywać konfiguracji za pomocą przełącznika DIP dla jednostki zewnętrznej. Ustawieniami można teraz łatwo zarządzać za pomocą wygodnej aplikacji.

 

LG MV 5

 

Należy również pamiętać, że na samej instalacji się nie kończy. Do sprawnego funkcjonowania układu klimatyzacyjnego potrzebna jest właściwa konserwacja od momentu instalacji, przez cały okres eksploatacji systemu. Należy zatem wziąć pod uwagę łatwość konserwacji i rozwiązywania problemów. Ponieważ większość użytkowników nie jest technikami, ważne jest, aby zainstalowane systemy ułatwiały rozwiązywanie problemów jak tylko się pojawią.

 

Zaawansowane opcje inteligentnego zarządzania połączonymi jednostkami pozwalają na regularne sprawdzanie historii testów i aktualizację czarnych skrzynek. Poprzez zwiększenie automatyzacji system ten znacznie zmniejsza potrzebę kontroli. Uproszczone monitorowanie ułatwia również użytkownikom wyłapanie wszelkich pojawiających się usterek lub innych problemów.

 

LG Electronics mając ogromne doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych technologii, i na pierwszym miejscu stawia potrzeby klienta. Prawidłowe ustalenie potrzeb użytkowników spowodowało również znaczący przełom, na którym korzystają instalatorzy i serwisanci. LG MULTI V 5 to przykład najnowocześniejszego rozwiązania, które ułatwia pracę klientom, menadżerom obiektów i instalatorom. Wprowadzenie udogodnień i technologii opracowanych z myślą o użytkownikach połączono z rozwiązaniami ułatwiającymi pracę techników, zapewniając wymierne korzyści klientom i profesjonalistom, MULTI V 5 pokazuje prawdziwy zasięg technologii nowej generacji.