LG Electronics wprowadza do sprzedaży innowacyjne systemy ogrzewania podłogowego oraz rozwiązania z zakresu produkcji ciepłej wody użytkowej pod nazwą HYDRO KIT. Jest to moduł asygnowany do dużych systemów klimatyzacyjnych z gamy produktów MULTI V. HYDRO KIT jest systemem niezwykle wydajnym, ekologicznym – dzięki niskiej emisji CO2 do atmosfery, a także energooszczędny w porównaniu ze standardowymi systemami ogrzewania i produkcji wody użytkowej. Moduł przeznaczony jest przede wszystkim do dużych budynków komercyjnych, hotelowych oraz obiektów użyteczności publicznej, w których jest duże zapotrzebowanie na energię cieplną i chłodniczą.

W ofercie firmy LG znajdują się dwa modele modułów HYDRO KIT:

1. Mniejszy niskotemperaturowy moduł ARNH04GK2A2 i ARNH10GK2A2 – system posiada możliwość chłodzenia oraz grzania. Nominalna moc modułu w trybie chłodzenia wynosi odpowiednio 12.3 oraz 28 kW, zaś w trybie grzania 13.8 oraz 31.5kW. System ten jest w stanie wytworzyć wodę o temperaturze dochodzącej do 50oC. Do uzyskania takich parametrów ciepła zastosowano wymiennik płytowy, którego zadaniem jest wymiana ciepła pomiędzy wodą a czynnikiem chłodniczym R410A przepływającym w instalacji klimatyzacji.

2. Większy wysokotemperaturowy moduł ARNH03GK3A2 i ARNH08GK3A2 – posiada możliwość grzania, a nominalna moc tych jednostek w tym trybie wynosi odpowiednio 13.8 oraz 25.2kW. System jest w stanie wyprodukować wodę o temperaturze nawet 80oC. Wygenerowanie tak wysokich parametrów wody jest możliwe dzięki zastosowaniu wymiennika pośredniego, składającego się z dodatkowo zainstalowanej sprężarki na czynnik R134A oraz dwóch wymienników płytowych. Jeden wymiennik jest odpowiedzialny za przekazywanie ciepła od czynnika R410A dla czynnika R134A. Dodatkowa sprężarka zamontowana w module, poprzez wykonywanie pracy, podnosi temperaturę czynnika R134A, który przez drugi wymiennik płytowy oddaje ciepło wodzie. Pozwala to uzyskać wysoką temperaturę wody zasilającej, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Moduły hydrauliczne typu HYDRO KIT można stosować w połączeniu z wieloma jednostkami zewnętrznymi z serii MULTI V, zarówno z systemami chłodzonymi powietrzem – podstawowy MULTI V III i system z odzyskiem ciepła MULTI V III HR, jak i z agregatami chłodzonymi wodą – podstawowy MULTI V WATER oraz z odzyskiem ciepła MULTI V WATER HR.