Najbardziej funkcjonalnym wykorzystaniem modułów HYDRO KIT, jakie można zastosować, jest połączenie ich z systemem klimatyzacji z odzyskiem ciepła Multi V III HR. Takie rozwiązanie pozwala odzyskać ciepło generowane przez system działający w trybie chłodzenia i można je przeznaczyć na produkcję ciepłej wody użytkowej.

Hydrauliczne moduły HYDRO KIT charakteryzują się dużą łatwością ich konfiguracji z dodatkowymi odbiornikami ciepła. Moduły HYDRO KIT mogą pracować nie tylko w celu produkcji ciepłej wody użytkowej – dodatkowo wspomaganej panelami słonecznymi, ale także są w stanie wykonywać pracę w połączeniu z instalacją ogrzewania podłogowego, grzejnikami oraz fan-coilami, jako kompletny system ogrzewania lub też chłodzenia.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie modułu HYDRO KIT do ogrzewania budynków za pomocą systemu podłogowego ze względu na to, że temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 29oC, a w łazienkach i przy przegrodach zewnętrznych budynku – 34oC, przez co przyjmuje się, że gęstość strumienia ciepła nie może być większa niż około 80 W/m2.

Koszty montażu systemu chłodzenia i ogrzewania opartego na agregatach Multi V z połączeniem modułów HYDRO KIT są porównywalne z kosztami konwencjonalnych systemów ogrzewania (olejowych i gazowych) połączonych z systemem chłodzenia Multi V. Istotna różnica między tymi dwoma rozwiązaniami zawiera się w wysokości kosztów eksploatacyjnych, gdzie przy rozwiązaniach proponowanych przez LG są one zdecydowanie niższe.