Klimatyzator, jako zespół zależnych od siebie i precyzyjnie ze sobą współpracujących elementów, musi być prawidłowo monitorowany odnośnie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu. Pozwoli to uniknąć w przyszłości przykrych i kosztownych konsekwencji. Ponadto prawidłowo serwisowana i eksploatowana klimatyzacja uchroni użytkowników przed atakami bakterii, grzybów i cząsteczek kurzu, mogących znajdować się w wydmuchiwanym z parownika powietrzu. O ile producent urządzenia nie zaleca inaczej, to przeglądów systemów klimatyzacji należy dokonywać minimum dwa razy w roku. Czas kompleksowo wykonanego przeglądu w przypadku zwykłych splitów nie trwa dłużej niż godzinę, a pozwala na zachowanie sprawności urządzenia i jego prawidłowego działania.

 

Od czego zaczynamy?

 

Całą procedurę należy rozpocząć od rozmowy z użytkownikiem systemu klimatyzacji odnośnie pracy urządzenia oraz ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu. W wypadku braku zastrzeżeń ze strony właściciela można przystąpić do uruchomienia jednostki wewnętrznej, celem sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych trybów pracy urządzenia. Po wstępnej kontroli działania jednostki, klimatyzator zostaje wyłączony i w tym momencie można przystąpić do kolejnego etapu przeglądu.

 

Pierwszym krokiem będzie sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika. W tym celu, w zależności od modelu urządzenia, należy zdemontować obudowę, co pozwoli na dostęp do miejsc trudno dostępnych i dokładne wyczyszczenie całej powierzchni wymiennika. Do czyszczenia skraplaczy wykorzystuje się środki chemiczne. Zazwyczaj są to preparaty na bazie kwasów i zasad (należy szczególnie pamiętać o odłączeniu urządzenia od źródła zasilania oraz użyciu okularów i rękawic ochronnych podczas wykonywania prac). Spryskanie środkiem chemicznym wymiennika ciepła powoduje powstanie piany, która likwiduje wszelkie powstałe na nim zabrudzenia. Tak oczyszczony skraplacz spłukujemy po kilkunastu minutach bieżącą wodą pod ciśnieniem.

 

Następnym krokiem podczas przeglądu jest dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznej urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan przewodów, zwłaszcza tych zasilających. Szukamy przede wszystkim oznak uszkodzeń oraz niewłaściwego dokręcenia kabli. Ma to szczególne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników w codziennej eksploatacji urządzenia.

 

Przed przystąpieniem do złożenia całej jednostki można dodatkowo sprawdzić stan elementów instalacji freonowej. Po kontroli i złożeniu urządzenia należy uruchomić klimatyzator i przystąpić do badania jego parametrów chłodniczych przy użyciu manometrów. Trzeba jednak pamiętać, że każdorazowe ich podpięcie skutkuje minimalnym wyciekiem czynnika chłodniczego, co z kolei negatywnie wpływa na pracę całego systemu.

 

Diagnostyka urządzeń inwertowych

 

Obecnie, w myśl dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska, większość producentów systemów klimatyzacji wycofuje się z produkcji ON/OFF – ów, oferując już w standardzie sprężarki inwertowe, w których, w wyniku płynnej regulacji wydajności, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy w instalacji jest wystarczająca ilość czynnika.

 

Aby rozwiązać tego typu problem, niektórzy producenci udostępniają instalatorom nowe narzędzia w postaci programów serwisowych, dzięki którym serwisant podpinając się z komputerem do jednostki zewnętrznej, uzyskuje kompletny i rzeczywisty odczyt parametrów pracy całego układu oraz jest w stanie określić czy ilość freonu w instalacji jest odpowiednia.

Przegląd jednostek wewnętrznych

 

Jeśli chodzi o jednostki wewnętrzne należy pamiętać, że dostępna jest cała gama urządzeń, np. ścienne, przypodłogowe, podstropowe, kasetonowe czy kanałowe, które różnią się budową, a także sposobem montażu. Jednak, niezależnie od typu urządzenia, wszelkie czynności związane z przeglądem powinno się wykonywać z należytą starannością.

 

Diagnostykę rozpoczynamy od włączenia jednostki i przeprowadzenia ogólnej kontroli poszczególnych trybów pracy. Jeżeli nie pojawiają się żadne niepokojące sygnały podczas funkcjonowania urządzenia, jednostkę można wyłączyć, a następnie przystąpić do czyszczenia jej filtrów. Sposób czyszczenia jest uzależniony od rodzaju filtra. W przypadku filtrów elektrostatycznych wielokrotnego użycia, cały proces czyszczenia polega na naniesieniu na jego powierzchnię środka na bazie detergentu z dodatkiem substancji bakteriobójczych. Tak zdezynfekowane filtry spłukujemy następnie bieżącą wodą i dokładnie suszymy. Tymczasem pozostałe rodzaje filtrów należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Kolejną ważną kwestią jest czyszczenie wymiennika ciepła. Prawidłowe usunięcie zanieczyszczeń polega na spryskaniu jego całej powierzchni detergentem i późniejszym dokładnym spłukaniu. Zastosowany środek chemiczny likwiduje wszelakie wirusy czy grzyby, spływając do tacki skroplin. W zależności od stopnia zabrudzenia, konieczny jest niekiedy demontaż tacki skroplin w celu dokładnego wymycia całej powierzchni tego elementu.

 

Jeżeli chodzi o wentylator, to należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze – do oczyszczania nie należy używać środków chemicznych, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie na skutek reakcji z materiałem z jakiego został on wykonany. Po drugie – w zależności od środowiska pracy urządzenia, może się okazać, że wentylator nie będzie wymagał czyszczenia. Jednak w miejscach o dużym zapyleniu konieczne jest każdorazowe mycie podczas przeglądów.

 

Po tak wykonanych czynnościach można przystąpić do złożenia urządzenia oraz sprawdzenia drożności instalacji skroplin. Finalnie należy uruchomić jednostkę celem sprawdzenia prawidłowego jej funkcjonowania.