Pompy ciepła to technologia, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w sektorze obiektów nowobudowanych oraz w budownictwie energooszczędnym. Technologia pomp ciepła pozwala na skuteczne zarządzanie komfortem cieplnym w obiektach o niemal zerowym zużyciu energii.

Budynek ZNE

Budynek o zerowym zużyciu energii (budynek zero-energetyczny, budynek zerowej energii netto – ZNE), według Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, „oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej […]. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu […]”.

Minimalizacja emisji CO2

Zgodnie z art. 9. Dyrektywy EPBD Państwa Członkowskie UE mają obowiązek zapewnić do dnia 31 grudnia 2020 r., aby wszystkie nowe budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Obecnie tradycyjne budynki zużywają około 40% całkowitej energii paliw kopalnianych w USA i Unii Europejskiej, co w duży stopniu przekłada się na wyższą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Dlatego też poprawa efektywności energetycznej nowobudowanych budynków ma ułatwić redukcję poziomów emisji CO2. Niestety, budynki energooszczędne są obecnie nadal rzadkością nawet w krajach rozwiniętych.

Od stycznia 2017 roku budynek jednorodzinny, w myśl dyrektywy unijnej, nie będzie mógł zużywać więcej niż 95 kWh/m2 w ciągu roku, natomiast od stycznia 2021 roku poziom ten zmniejszy się do 70 kWh/ m2 w ciągu roku.

Pompy ciepła kluczowym elementem w budynkach ZNE

Prawdopodobnie już niedługo pompy ciepła staną się kluczowymi instalacjami OZE w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii, ponieważ większość energii, którą pobierają, czerpią z otoczenia. Mają one największą wydajność produkcyjną ciepła ze wszystkich wykorzystywanych dzisiaj instalacji grzewczych. Około ¾ energii, jaką czerpią pochodzi z energii słonecznej magazynowanej w powietrzu, wodzie oraz gruncie.

Pompy są nieustannie poddawane modyfikacjom, ulepszeniom i ciągłemu rozwojowi. Wszystkie budynki, w których pracują, mogą korzystać z powstających nadwyżek energii elektrycznej magazynując ją w postaci ciepła. Urządzenia te umożliwiają także używanie ciepła niskotemperaturowego uzyskiwanego ze źródeł odnawialnych. W Europie tego rodzaju technologie są coraz częściej stosowane w nowym budownictwie, ponieważ odpowiadają jednocześnie za grzanie i chłodzenie powierzchni budynku, a także umożliwiają produkcję ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła nie emitują zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją energii elektrycznej. Od 2017 roku zastosowanie tradycyjnych form grzewczych w nowych budynkach takich, jak kotły gazowe czy też olejowe zostanie mocno ograniczone. Wykorzystanie tradycyjnych technologii grzewczych będzie możliwe o ile będą dodatkowo wspomagane przez systemy korzystające z odnawialnych źródeł energii, jak np. pompy ciepła. Ponadto nowe budynki wyposażone w tradycyjne instalacje grzewcze będą musiały posiadać wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła.