Niektóre prognozy pogody informują o dużym zapyleniu powietrza, zalecając pozostawanie w zamkniętych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania pyłu i zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu. W ciągu ostatnich 3 lat wskaźniki skażenia powietrza notowały stały wzrost sięgający 10-20%. LG kierując się misją odpowiedzialności społecznej, opracował inteligentną technologię mającą na celu wzrost bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia.

LG Intellytics to pulpit, który gromadzi i analizuje dane z czujników jakości powietrza. Dzięki zaawansowanej technologii możemy monitorować jego stan zarówno na zewnątrz budynków, jak i w miejscach, w których przebywamy, takich jak domy i biura. Dane zewnętrzne pobierane są z Koreańskiej Korporacji Ochrony Środowiska poprzez API, a następnie przedstawiane w postaci wizualnych map cieplnych i map klastrowych.

 

Mapowanie jakości powietrza w Korei Południowej

Dane o jakości powietrza zewnętrznego to jednak nie wszystko. Urządzenie gromadzi i przetwarza również informacje z czujników zlokalizowanych w naszych domach, aby przedstawiony obraz był zawsze kompletny. Detektory są niezwykle dokładne i mogą mierzyć ilość substancji toksycznych, takich jak lotne związki organiczne (VOC), formaldehyd i dwutlenek węgla. Ponadto 4-poziomowa skala ułatwia sprawdzenie ilości zanieczyszczeń i uzyskanie konsultacji w celu poprawy jego jakości.

Porównanie jakości powietrza w biurze i domu (październik 2016)

Jeśli przyjrzymy się bliżej poniższemu wykresowi, możemy zauważyć, że poziom dwutlenku węgla w godzinach wieczornych jest co najmniej 3 razy wyższy niż 400-600 ppm odnotowane rano. Substancja jest naturalnym produktem ubocznym oddychania ludzi, ale długotrwałe narażenie na jej wysoki poziom utrudnia przyjmowanie tlenu i może powodować senność i ospałość. Warto zdawać sobie z tego sprawę i wdrożyć odpowiednie środki, aby zapewnić jak najefektywniejsze środowisko wypoczynku i pracy. Często wystarczy wietrzenie przestrzeni roboczej lub wyjście na spacer.

Duże ilości danych i szeroki zakres pomiaru umożliwiają dokładniejsze zrozumienie konieczności troski o jakość powietrza. Wzrost świadomości dotyczącej zgubnych skutków zaniedbań w tym względzie sprawia, że badania te będą z pewnością kontynuowane. Tym bardziej cieszy, że ich nierozerwalną częścią jest firma LG, która już dziś wdraża usługi, dzięki którym oczyszczacze i nawilżacze będzie bardziej wydajne i inteligentniejsze. Nie ustaniemy w tych wysiłkach.