Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska to nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, lecz niezbędny wymóg  legalnego działania, zapewniający bezpieczne funkcjonowanie na rynku. Obowiązki ekologiczne nałożone przez polskie i ogólnoeuropejskie prawo dotyczą praktycznie wszystkich przedsiębiorców – nie tylko dużych i średnich, lecz również małych, a nawet tych najmniejszych – prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Takie ustawy jak prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, przepisy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, prawidłowa gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłaty produktowe, racjonalne postępowanie z substancjami niebezpiecznymi zgodnie z wymogami REACH – z pewnością dotyczą również Państwa firmy. Ponadto, każda branża ma swoją specyfikę, z czego wynikają często unikalne dla danego sektora dodatkowe wymogi.

 

Przedsiębiorstwa instalacyjne i serwisowe z branży chłodnictwa i klimatyzacji powinny także doskonale orientować się w legislacji związanej ze stosowaniem czynników chłodniczych. W ich interesie jest poznanie tego prawa na tyle dobrze, aby z powodzeniem dalej przekazywać tę wiedzę uświadamiając swoich klientów – operatorów urządzeń – o licznych obowiązkach spoczywających właśnie na użytkownikach instalacji. Zdecydowana większość tych obowiązków może być wypełniana wyłącznie korzystając z usług profesjonalnej firmy montażowo-serwisowej, zatrudniającej wykwalifikowany personel i dysponującej niezbędnym wyposażeniem technicznym. Zatem, szersza wiedza operatorów przekłada się na większą liczbę zleceń i wzrost przychodów firm serwisowych.

 

Jako lider w tworzeniu zielonych innowacji, LG Electronics przykłada ogromną wagę do zagadnień ochrony środowiska. Nasze innowacyjne produkty muszą być uzupełnione profesjonalnymi usługami instalacyjno-serwisowymi realizowanymi w zgodzie z normami ekologicznymi i z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Mając powyższe na uwadze, w ramach Akademii Klimatyzacji LG stworzyliśmy możliwość uzupełnienia cennej wiedzy w zakresie wszystkich ekologicznych aktów prawnych dotyczących firm dystrybucyjnych i montażowo-serwisowych branży HVACR. Klienci i partnerzy LG mogą wybierać spośród kilku terminów szkolenia pt. "Działaj legalnie – kluczowe wymogi prawa ekologicznego". W listopadzie i grudniu 2014 r. odbędzie się jeszcze 6 takich szkoleń, po jednym w każdym z dwóch miesięcy w Warszawie, Gdyni i we Wrocławiu.

 

Zapisy realizowane są przez aktywne formularze dostępne na: https://www.strefaklimatyzacji.pl/akademia/kalendarz-szkolen/

 

Jak wszystkie projekty naszej Akademii, również i to szkolenie jest całkowicie bezpłatne dla uczestników. Warto jednak nie czekać "na ostatni moment", gdyż liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Zachęcamy do składania zgłoszeń na nasze profesjonalne szkolenia!

 

Zespół Akademii Klimatyzacji LG