Ruszyła kolejna odsłona nowej promocji w programie wsparcia sprzedaży LG – Liga Graczy. Promocją są objęte pokojowe urządzenia klimatyzacyjne z serii Standard, Standard Plus oraz Standard 2 zakupione od Dystrybutora LG w dniach 24.10-30.11.2020 (liczy się data faktury zakupowej od Dystrybutora).

Rejestracja promocyjnych modeli w programie jest premiowana podwójną ilością punktów.

Zapraszamy do Ligi Graczy!