23 września ruszyła nowa promocja w programie wsparcia sprzedaży LG – Liga Graczy. Promocją są objęte pokojowe urządzenia klimatyzacyjne z serii Standard oraz Standard 2 zakupione od Dystrybutora LG w dniach 23.09-23.10.2020 (liczy się data faktury zakupowej od Dystrybutora). Rejestracja promocyjnych modeli w programie jest premiowana podwójną ilością punktów.

Promocja trwa do 23.10.2020.

Zapraszamy!