Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego łączna wartość kupionych i zarejestrowanych urządzeń klimatyzacyjnych LG w danym miesiącu, licząc od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, przekroczy 30 000 PLN netto oraz spełni warunki zawarte w regulaminie.