Już w marcu br. LG Electronics Polska wprowadzi nowy program doborowy LATS HVAC dla systemów VRF, Split, Multi Split oraz central wentylacyjnych ECO-V DX. Nowe narzędzie (LATS HVACLG Air conditioning Technical Solution Heating, Ventilation, Air Conditioning) umożliwia dobór pełnego asortymentu urządzeń za pomocą jednej aplikacji. Program skierowany jest do instalatorów, dystrybutorów oraz biur projektowych branży HVAC, które pragną zwiększyć dokładność i efektywność swojej pracy. 

 

 Pobierz program doboru LATS HVAC >>

 

Przy pomocy LATS HVAC można zaprojektować zarówno prosty, jak  i skomplikowany pełny system klimatyzacji dla systemów VRF, Split, Multi-Split, Mono-Split oraz centralek wentylacyjnych bez potrzeby korzystania z  dodatkowych aplikacji. Ponadto nowe narzędzie daje możliwość szybkiego doboru jednostek wewnętrznych w oparciu o założone średnie zyski ciepła przypadające na m2 powierzchni (W/m2), co jest bardzo przydatne w pracy pod presją czasu lub, gdy potrzebny jest wstępny dobór systemu klimatyzacji bez dokładnego bilansu energetycznego budynku.
 

Wszystkie obliczenia i symulacje w programie przeprowadzane są według typowych czynników ograniczających system klimatyzacji, takich jak: warunki temperaturowe, wymagane obciążenie chłodnicze i grzewcze, maksymalna długość instalacji freonowej, kombinacja parowniki-skraplacz, wydajność energetyczna, wartość odzysku ciepła centralki wentylacyjnej.

LATSHVAC może być użyty przy wstępnym doborze na potrzeby koncepcji, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. W programie można wygenerować: schemat instalacji freonowej i elektrycznej  (również w formacie dxf), podsumowanie konfiguracji wszystkich elementów systemu, szczegółowy raport z  rzeczywistymi wydajnościami chłodniczymi i grzewczym według zadanych parametrów. 

  

Przykładowe okna dialogowe LATS HVAC