Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom użytkowników klimatyzacji pokojowej oraz chcąc zapewnić najwyższą jakość produktów marki LG, firma LG Electronics przedłużyła okres obowiązywania gwarancji z 3 do 10 lat. Zapisy dotyczą łącznej 10-letniej gwarancji na inwerterowe sprężarki w ściennych urządzeniach klimatyzacyjnych oferowanych od 2015 roku, z kategorii pokojowe (RAC) zakupionych po 1 września 2015 roku w polskiej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej LG.

Dla tych modeli obowiązują standardowe przepisy gwarancyjne, polegające na dostarczeniu nowej sprężarki, bez pokrywania kosztów związanych z jej wymianą. Gwarancja wyklucza uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania, czy usterek powstałych na skutek użycia akcesoriów lub sprzętu nie dostarczanego przez LG. Gwarancja nie obejmuje reklamacji dotyczącej normalnej pracy urządzenia oraz reklamacji wynikających z nieprawidłowej instalacji klimatyzatorów LG.