Klimatyzacja przestała być towarem luksusowym, stając się obecnie standardowym wyposażeniem nowobudowanych obiektów zarówno biurowych, hotelowych czy handlowych, jak i mieszkalnych. Zapewne wielu z Państwa myśli poważnie o zainstalowaniu systemu klimatyzacji we własnym domu, mieszkaniu lub firmie, jednak wybór okazuje się niełatwy i pojawia się przy tym wiele pytań. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Dziś kilka słów na temat klimatyzacji typu Split oraz Multi Split.

Split  

 
System klimatyzacji typu Split (ang. rozdzielać) to jedno z najpopularniejszych obecnie rozwiązań stosowanych w domach, biurach czy sklepach. Są to w przeważającej większości przypadków urządzenia stacjonarne, cieszące się dużą wydajnością oraz efektywnością w utrzymywaniu zadanych parametrów powietrza w pomieszczeniu. System klimatyzacji typu Split stosuje się najczęściej w małych obiektach mieszkalnych lub biurowych.

Klimatyzacja typu Split to układ składający się z dwóch jednostek – wewnętrznej (parownik) i zewnętrznej (skraplacz), które są ze sobą połączone dwoma przewodami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym (najczęściej jest to czynnik R410A). Klimatyzacja typu Split posiada indywidualne zasilanie prądem elektrycznym i obsługuje tylko jedno pomieszczenie. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną na ścianie elewacji, dachu lub przy ziemi są zazwyczaj krótkie (standardowo 6 m), dzięki czemu ma ona mało punktów połączeniowych, które mogą być narażone na wycieki czynnika chłodniczego.

Multi Split

W przypadku większych obiektów, w których chłodzeniu ma być poddanych kilka pomieszczeń, stosuje się zazwyczaj systemy klimatyzacji typu Multi Split, który pozwala na połączenie jednej jednostki zewnętrznej z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Każdy z parowników jest zainstalowany w układzie równoległym i podłączony dwoma przewodami do skraplacza wyposażonego w sprężarkę chłodniczą, która zasila wszystkie jednostki wewnętrzne. Do jednostki zewnętrznej może być bezpośrednio podłączonych kilka jednostek wewnętrznych. Najczęściej jest to max. 5 jednostek, jednak zdarzają się systemy Multi Split, w których pracuje nawet 9 jednostek wewnętrznych. W razie konieczności zainstalowania większej ilości jednostek wewnętrznych należy w układzie chłodniczym zamontować rozgałęźnik oraz rozdzielacze czynnika chłodniczego do poszczególnych jednostek.

W układzie chłodniczym systemu klimatyzacji Multi Split zamontowany jest elektroniczny zawór rozprężny (EEV), który dawkuje ilość ciekłego czynnika chłodniczego dostającego się do parownika w zależności od jego obciążenia cieplnego. System Multi Split to również o wiele większy skraplacz oraz o wiele mocniejsza sprężarka, która musi zabezpieczyć sumaryczne zapotrzebowanie chłodu dla wszystkich pomieszczeń. Zaletą systemu Multi Split jest to, że na elewacji budynku montuje się tylko jedną jednostkę zewnętrzną, a nie kilka.

Inwerterowe systemy klimatyzacji typu Multi Split są najczęściej stosowane w hotelach oraz w większych obiektach biurowych, a niejednokrotnie także i w domach. Obecnie systemy klimatyzacji typu Multi Split wyposażone w pompę ciepła można wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń poprzez pracę układu w trybie grzewczym. W takim przypadku obieg czynnika chłodniczego jest odwrócony.

Split czy Multi Split?

Jeżeli chcą Państwo zainstalować klimatyzację tylko w jednym pomieszczeniu użytkowym najodpowiedniejszy będzie system typu Split. Jeżeli jednak zapotrzebowanie chłodnicze dotyczy więcej niż jednego pomieszczenia, wybór powinien paść na system klimatyzacji typu Multi Split.