Bez względu na to, jaki model czy system klimatyzacji posiadamy w domu lub mieszkaniu, każdy wymaga profesjonalnego serwisowania i konserwacji. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnej awarii, co w efekcie może doprowadzić nawet do zniszczenia całego urządzenia. Dlatego też nie wolno lekceważyć żadnych niepokojących sygnałów.

Zadbaj o czystość klimatyzacji

Lato w pełni, a więc zapewne w wielu domach i mieszkaniach klimatyzacja pracuje pełną parą. Jak każde urządzenie mechaniczne i klimatyzacja może ulec mniej lub bardziej poważnej awarii podczas eksploatacji. Wielu problemom możemy zapobiec sami stosując proste zabiegi, jak np. regularne czyszczenie filtrów w parowniku oraz ogólne utrzymywanie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej w czystości. Jednak w sytuacji, gdy awaria jest poważniejsza, naprawę koniecznie trzeba zlecić profesjonalnym serwisantom.

Najczęstsze usterki systemu klimatyzacji, to m.in.:

 

 • zbyt mała ilość czynnika chłodniczego w układzie – może to być wynikiem nieprawidłowego wykonania połączeń kielichowych, co powoduje nieszczelność całego układu,
 • uszkodzenie sprężarki – wywołane najczęściej przez spalenie się uzwojeń silnika w wyniku niedostatecznego chłodzenia sprężarki (np. zbyt mała ilość czynnika chłodniczego w systemie lub uszkodzenie wentylatora skraplacza),
 • powietrze oraz wilgoć w układzie chłodniczym – wywołane zazwyczaj zbyt krótkim odsysaniem powietrza za pomocą pompy próżniowej podczas montażu klimatyzacji,
 • zabrudzenia znajdujące się na powierzchni wymiany ciepła zarówno w skraplaczu, jak i w parowniku,
 • wyciekająca woda z jednostki wewnętrznej – powodem może być zatkanie się układu odprowadzania skroplin z tacy umieszczonej w klimatyzacji,
 • awarie elektronicznych podzespołów – spowodowane najczęściej skokami napięcia w sieci elektrycznej,
 • nieprawidłowe działanie zaworu rozprężnego – który w najnowszych systemach klimatyzacji jest sterowany elektronicznie.

Obowiązek serwisowania

Każdy użytkownik klimatyzacji jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej dwóch przeglądów technicznych systemu klimatyzacji w ciągu roku. Czynności serwisowe powinny być przeprowadzone minimum dwa razy w roku – w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej, zgodnie z wykazem znajdującym się w Instrukcji Obsługi urządzenia. Odpowiedzialność serwisowania klimatyzacji spoczywa na firmie instalującej urządzenia. Użytkownik klimatyzacji traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji urządzenia jeżeli zaniedba obowiązku serwisowania klimatyzacji lub gdy stwierdzone zostanie przeprowadzenie nieautoryzowanych napraw czy też zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.

Kiedy powinniśmy zacząć się niepokoić o nasz system klimatyzacji i bezzwłocznie wezwać profesjonalny serwis?

 

 • gdy system klimatyzacji pracuje niestandardowo, czuć zapach spalenizny lub gdy urządzenie pracuje zbyt głośno,
 • gdy nieprawidłowo działa którykolwiek z przełączników, bezpieczników lub inny element urządzenia,
 • gdy przewód zasilający jest zbyt gorący lub widoczne są na nim uszkodzenia mechaniczne,
 • gdy z parownika wycieka woda,
 • gdy funkcja auto-diagnostyki wbudowana w urządzenie informuje nas o pojawieniu się problemu w pracy klimatyzacji (migająca z częstotliwością 3 sekund dioda LED).

System klimatyzacji powinien być poddawany regularnym przeglądom technicznym i odpowiedniej obsłudze serwisowej, aby zapewnić mu prawidłowość działania oraz właściwe warunki pracy.