Galeria dodana 19 / 06 / 2013 przez

Swissmed to nowo wybudowany, otwarty we wrześniu 2011 roku, 45-łóżkowy, wieloprofilowy szpital o powierzchni 4 400 m2, zlokalizowany na terenie Warszawy. Jest to drugi szpital należący do Grupy Swissmed, fi rmy o polsko-szwajcarskim kapitale, oferującej usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Firma LG Electronics została wybrana na dostawcę systemu chłodzenia i grzania ze względu na wysokie wymogi technicze stawiane przez właściciela obiektu oraz oczekiwania jego pacjentów. Zaproponowano najnowocześniejsze rozwiązanie bazujące na systemie Multi V III. Dla klienta istotnym czynnikiem było spełnienie
przez dostawcę niezwykle rygorystycznych norm obowiązujących w obiektach szpitalnych. Z uwagi na niski poziom dźwięku emitowanego przez urządzenia (bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych oraz troska o komfort pacjentów) oraz wysoką efektywność energetyczną system Multi V III uzyskał akceptację zamawiającego.
Ponieważ w szpitalu planowano bardzo dużą liczbę operacji, kluczowym kryterium była pewność bezawaryjnej pracy systemu oraz szybkość reakcji serwisu na ewentualne awaryjne zdarzenia. W systemie wykorzystano jednostki kasetonowe 4-stronne, kanałowe oraz ścienne.